Disclaimer

De website www.esthervanmaanen.nl is eigendom van Esther van Maanen Hair & Make-up. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther van Maanen Hair & Make-up.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Esther van Maanen Hair & Make-up op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Esther van Maanen Hair & Make-up wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Esther van Maanen Hair & Make-up behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

X
X